7

А.Гэрэлтсанаа

7

А.Гэрэлтсанаа

Age
26
Төрсөн өдөр
1996-08-08
Одоогийн баг
Seasons
2020
Nationality
mng Mongolia
Байрлал
Тоглогч
n/aavg
Хожлын хувь
n/atot
Тоглолтын тоо
Оновчтой цохилт
%
Оновчтой дамжуулалт
%
Торгуулийн цохилт
%
Хожлын хувь
%
Performance
%