22

Гэрэлт-Од Бат-Оргил

22

Гэрэлт-Од Бат-Оргил

Нас
18
Төрсөн өдөр
2002-01-23
Одоогийн баг
Улирал
2019
Улс
mng Монгол
Байрлал
Хагас хамгаалагч
-tot
Тоглолтын тоо
-avg
Хожлын хувь
Оновчтой цохилт
%
Оновчтой дамжуулалт
%
Торгуулийн цохилт
%
Хожлын хувь
%