27

Давид Савиола

27

Давид Савиола

Нас
24
Төрсөн өдөр
1995-11-17
Одоогийн баг
Улирал
2019
Улс
civ Ivory Coast
Байрлал
Довтлогч
-tot
Тоглолтын тоо
-avg
Хожлын хувь
Оновчтой цохилт
%
Оновчтой дамжуулалт
%
Торгуулийн цохилт
%
Хожлын хувь
%