1

Дэнис Книга

1

Дэнис Книга

Age
31
Төрсөн өдөр
1992-04-14
Одоогийн баг
Seasons
2019
Nationality
rus Russia
Байрлал
Хаалгач
n/aavg
Хожлын хувь
n/atot
Тоглолтын тоо
Оновчтой цохилт
%
Оновчтой дамжуулалт
%
Торгуулийн цохилт
%
Хожлын хувь
%
Performance
%