15

Дүгэрээ Тэмүүлэн

15

Дүгэрээ Тэмүүлэн

Нас
21
Төрсөн өдөр
1998-09-04
Одоогийн баг
Улирал
2019
Улс
mng Монгол
Байрлал
Хагас хамгаалагч
-tot
Тоглолтын тоо
-avg
Хожлын хувь
Оновчтой цохилт
%
Оновчтой дамжуулалт
%
Торгуулийн цохилт
%
Хожлын хувь
%