15

Дүгэрээ Тэмүүлэн

15

Дүгэрээ Тэмүүлэн

Age
25
Төрсөн өдөр
1998-09-04
Одоогийн баг
Seasons
2019
Nationality
mng Mongolia
Байрлал
Хагас хамгаалагч
n/aavg
Хожлын хувь
n/atot
Тоглолтын тоо
Оновчтой цохилт
%
Оновчтой дамжуулалт
%
Торгуулийн цохилт
%
Хожлын хувь
%
Performance
%