14

Изино Исүй

14

Изино Исүй

Нас
19
Төрсөн өдөр
2000-10-14
Одоогийн баг
Улирал
2019
Улс
jpn Japan
Байрлал
Довтлогч
-tot
Тоглолтын тоо
-avg
Хожлын хувь
Оновчтой цохилт
%
Оновчтой дамжуулалт
%
Торгуулийн цохилт
%
Хожлын хувь
%