11

Ням-Осор Наранболд

11

Ням-Осор Наранболд

Age
32
Төрсөн өдөр
1992-02-22
Одоогийн баг
Seasons
2019
Nationality
mng Mongolia
Байрлал
n/a
n/aavg
Хожлын хувь
n/atot
Тоглолтын тоо
Оновчтой цохилт
%
Оновчтой дамжуулалт
%
Торгуулийн цохилт
%
Хожлын хувь
%
Performance
%