22

О.Есү-Очир

22

О.Есү-Очир

Age
22
Төрсөн өдөр
2002-03-09
Одоогийн баг
Seasons
2020, 2021
Nationality
mng Mongolia
Байрлал
Хагас хамгаалагч
n/aavg
Хожлын хувь
n/atot
Тоглолтын тоо
Оновчтой цохилт
%
Оновчтой дамжуулалт
%
Торгуулийн цохилт
%
Хожлын хувь
%
Performance
%