7

О.Цасан-Охин

7

О.Цасан-Охин

Age
3
Төрсөн өдөр
2020-05-19
Seasons
2019, 2023
Nationality
mng Mongolia
Байрлал
Хагас хамгаалагч
n/aavg
Хожлын хувь
n/atot
Тоглолтын тоо
Оновчтой цохилт
%
Оновчтой дамжуулалт
%
Торгуулийн цохилт
%
Хожлын хувь
%
Performance
%