12

Сарантуяа Наранбаатар

12

Сарантуяа Наранбаатар

Age
27
Төрсөн өдөр
1996-09-16
Seasons
2019
Nationality
mng Mongolia
Байрлал
Тоглогч
n/aavg
Хожлын хувь
n/atot
Тоглолтын тоо
Оновчтой цохилт
%
Оновчтой дамжуулалт
%
Торгуулийн цохилт
%
Хожлын хувь
%
Performance
%