13

Т.Энх-Амгалан

13

Т.Энх-Амгалан

Age
23
Төрсөн өдөр
1998-04-02
Seasons
2019
Nationality
mng Mongolia
Байрлал
Хамгаалагч
n/aavg
Хожлын хувь
n/atot
Тоглолтын тоо
Оновчтой цохилт
%
Оновчтой дамжуулалт
%
Торгуулийн цохилт
%
Хожлын хувь
%