3

Хандаа Цэнгүүн

3

Хандаа Цэнгүүн

Age
21
Төрсөн өдөр
2002-11-25
Одоогийн баг
Seasons
2019
Nationality
mng Mongolia
Байрлал
Хаалгач
n/aavg
Хожлын хувь
n/atot
Тоглолтын тоо
Оновчтой цохилт
%
Оновчтой дамжуулалт
%
Торгуулийн цохилт
%
Хожлын хувь
%
Performance
%