4

Эрдэнэбат Ган-эрдэнэ

4

Эрдэнэбат Ган-эрдэнэ

Age
18
Төрсөн өдөр
2005-08-24
Одоогийн баг
Seasons
2019
Nationality
mng Mongolia
Байрлал
Хамгаалагч
n/aavg
Хожлын хувь
n/atot
Тоглолтын тоо
Оновчтой цохилт
%
Оновчтой дамжуулалт
%
Торгуулийн цохилт
%
Хожлын хувь
%
Performance
%