Сургалтууд

МХБХ-ны Шүүгчийн хэлтсээс зохион байгуулдаг сургалтууд
Хөлбөмбөгийн шүүгчҮргэлжлэх хугацааХамрах хүрээ
"А" лицензтэй шүүгчдийн сургалт3-5 хоногМХБХ-ны Хөлбөмбөгийн "А" лицензтэй шүүгчид болон "А" лиценз рүү дэвших хүсэлт гаргасан "В" лицензтэй шүүгч нар
"В" лицензтэй шүүгчдийн сургалт3-5 хоногМХБХ-ны Хөлбөмбөгийн "А" лицензтэй шүүгчид болон "А" лиценз рүү дэвших хүсэлт гаргасан "В" лицензтэй шүүгч нар
"С" лицензтэй шүүгчдийн сургалт3-5 хоногМХБХ-ны Хөлбөмбөгийн "С" лицензтэй болон шинээр шүүгч болох хүсэлт хэн бүхэн хамрагдах боломжтой.
Футзалын шүүгчҮргэлжлэх хугацааХамрах хүрээ
"А" лицензтэй шүүгчдийн сургалт3-4 хоногМХБХ-ны Футзалын "А" лицензтэй шүүгчид болон "А" лиценз рүү дэвших хүсэлт гаргасан "В" лицензтэй шүүгч нар
"В" лицензтэй шүүгчдийн сургалт3-4 хоногМХБХ-ны Футзалын "А" лицензтэй шүүгчид болон "А" лиценз рүү дэвших хүсэлт гаргасан "В" лицензтэй шүүгч нар
"С" лицензтэй шүүгчдийн сургалт3-4 хоногМХБХ-ны Футзалын "С" лицензтэй болон шинээр шүүгч болох хүсэлт хэн бүхэн хамрагдах боломжтой.
Хөлбөмбөгийн шүүгчийн техникийн сургагч багшҮргэлжлэх хугацааХамрах хүрээ
"А" лицензтэй сургагч багшийн сургалт3 хоногМХБХ-ны Хөлбөмбөгийн "А" лицензтэй техникийн сургагч багш нар болон "А" лицензэд дэвших хүсэлт гаргасан "В" лицензтэй техникийн сургагч багш нар
"В" лицензтэй сургагч багшийн сургалт3 хоногМХБХ-ны Хөлбөмбөгийн "В" лицензтэй техникийн сургагч багш нар болон "В" лицензэд дэвших хүсэлт гаргасан "С" лицензтэй техникийн сургагч багш нар
"С" лицензтэй сургагч багшийн сургалт3 хоногМХБХ-ны Хөлбөмбөгийн "С" лицензтэй болон шинээр шүүгчийн сургагч багш болох хүсэлтэй шүүгч нар хамрагдах боломжтой.
Футзалын шүүгчийн техникийн сургагч багшҮргэлжлэх хугацааХамрах хүрээ
"А" лицензтэй сургагч багшийн сургалт3 хоногМХБХ-ны Футзалын "А" лицензтэй техникийн сургагч багш нар болон "А" лицензэд дэвших хүсэлт гаргасан "В" лицензтэй техникийн сургагч багш нар
"В" лицензтэй сургагч багшийн сургалт3 хоногМХБХ-ны Футзалын "В" лицензтэй техникийн сургагч багш нар болон "В" лицензэд дэвших хүсэлт гаргасан "С" лицензтэй техникийн сургагч багш нар
"С" лицензтэй сургагч багшийн сургалт3 хоногМХБХ-ны Футзалын "С" лицензтэй болон шинээр шүүгчийн сургагч багш болох хүсэлтэй шүүгч нар хамрагдах боломжтой.
Хөлбөмбөгийн шүүгчийн фитнессийн сургагч багшҮргэлжлэх хугацааХамрах хүрээ
"А" лицензтэй сургагч багшийн сургалт3 хоногМХБХ-ны Хөлбөмбөгийн "А" лицензтэй фитнессийн сургагч багш нар болон "А" лицензэд дэвших хүсэлт гаргасан "В" лицензтэй фитнессийн сургагч багш нар
"В" лицензтэй сургагч багшийн сургалт3 хоногМХБХ-ны Хөлбөмбөгийн "В" лицензтэй болон шинээр шүүгчийн фитнессийн сургагч багш болох хүсэлтэй шүүгч нар хамрагдах боломжтой.
Футзалын шүүгчийн фитнессийн сургагч багшҮргэлжлэх хугацааХамрах хүрээ
"А" лицензтэй сургагч багшийн сургалт3 хоногМХБХ-ны Футзалын "А" лицензтэй фитнессийн сургагч багш нар болон "А" лицензэд дэвших хүсэлт гаргасан "В" лицензтэй фитнессийн сургагч багш нар
"В" лицензтэй сургагч багшийн сургалт3 хоногМХБХ-ны Футзалын "В" лицензтэй болон шинээр шүүгчийн фитнессийн сургагч багш болох хүсэлтэй шүүгч нар хамрагдах боломжтой.
Хөлбөмбөгийн хянагч шүүгчҮргэлжлэх хугацааХамрах хүрээ
3 хоногМХБХ-ны Хөлбөмбөгийн "А" ангилалын шүүгчээр 3-аас дээш жил ажилласан туршлага бүхий шүүгч болон шүүгч байсан хүмүүс хамрагдах боломжтой.
Футзалын хянагч шүүгчҮргэлжлэх хугацааХамрах хүрээ
3 хоногМХБХ-ны Футзалын "А" ангилалын шүүгчээр 3-аас дээш жил ажилласан туршлага бүхий шүүгч болон шүүгч байсан хүмүүс хамрагдах боломжтой.