БҮХ ТОГЛОЛТЫН ХУВААРЬ, ҮР ДҮН

ТОГЛОЛТЫН ХУВААРЬ

ӨдөрТоглолтҮр дүнТэмцээнТоглолт №
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог41
ДЭРЭН vs АТЛЕТИК 220Дээд Лиг 1-р тойрог36
АНДУУД СИТИ vs УЛААНБААТАР СИТИДээд Лиг 1-р тойрог37
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ХАН-УУЛФутзалын дээд лиг 1-р тойрог42
УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУД vs СУМИДА - ЖИПРОДээд Лиг 1-р тойрог38
УЛААНБААТАР vs ХААН ХҮНС - ЭРЧИМДээд Лиг 1-р тойрог39
УНАГАНУУД vs ЭРХЭСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог43
СП ФАЛКОНС vs ХАНГАРЬДДээд Лиг 1-р тойрог40
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ vs СОРФутзалын дээд лиг 1-р тойрог44
АРВИС vs АВРАГЧФутзалын дээд лиг 1-р тойрог45
ХОВД vs ХОВД ВЕСТЕРННэгдүгээр лиг 1-р тойрог34
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs ДЭРЭН-2Нэгдүгээр лиг 1-р тойрог35
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ХОРОМХОННэгдүгээр лиг 1-р тойрог36
ТӨВ БУГАНУУД vs ДМЮНэгдүгээр лиг 1-р тойрог37
АВРАГЧ vs ЭРХЭСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог46
СОР vs ХАРААЦАЙФутзалын дээд лиг 1-р тойрог47
ХАНГАРЬД vs УЛААНБААТАРДээд Лиг 1-р тойрог41
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs УНАГАНУУДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог48
ДЭРЭН vs УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУДДээд Лиг, Дээд Лиг 1-р тойрог42
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs АРВИСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог49
ХАН-УУЛ vs МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛФутзалын дээд лиг 1-р тойрог50
УЛААНБААТАР СИТИ vs СУМИДА - ЖИПРОДээд Лиг 1-р тойрог43
ХААН ХҮНС – ЭРЧИМ vs АНДУУД СИТИДээд Лиг 1-р тойрог44
ХАРААЦАЙ vs АВРАГЧФутзалын дээд лиг 1-р тойрог51
АТЛЕТИК 220 vs СП ФАЛКОНСДээд Лиг 1-р тойрог45
ХАН-УУЛ vs ХОВДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог38
ЭРХЭС vs УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог52
ДЭРЭН-2 vs ХӨХ ЧОНОНУУДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог39
АРВИС vs АЛДАРЫН ДАЙЧИДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог53
УНАГАНУУД vs СОРФутзалын дээд лиг 1-р тойрог54
ХОВД ВЕСТЕРН vs АЛДАРЫН ДАЙЧИДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог40
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог55
ДМЮ vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСНэгдүгээр лиг 1-р тойрог41
ХОРОМХОН vs ХӨХ ЧОНОНУУДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог42
ХОВД vs ТӨВ БУГАНУУДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог43
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs ХАН-УУЛНэгдүгээр лиг 1-р тойрог44
ХОВД ВЕСТЕРН vs ДЭРЭН-2Нэгдүгээр лиг 1-р тойрог45
ТАЖИКИСТАН — МОНГОЛ2022 оны ДАШТ, 2023 Азийн аварга шалгаруулах тэмцээний урьдчилсан шат7
МОНГОЛ — ЯПОН2022 оны ДАШТ, 2023 Азийн аварга шалгаруулах тэмцээний урьдчилсан шат8
КИРГИЗ — МОНГОЛ2022 оны ДАШТ, 2023 Азийн аварга шалгаруулах тэмцээний урьдчилсан шат9

ҮР ДҮН

ӨдөрТоглолтҮр дүнТэмцээн
ДЭРЭН-2 vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
ХААН ХҮНС – ЭРЧИМ vs СП ФАЛКОНСДээд Лиг 1-р тойрог
СОР vs АРВИСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
ХАРААЦАЙ vs МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
ДМЮ vs ХАН-УУЛНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
АВРАГЧ vs АЛДАРЫН ДАЙЧИДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
ХОРОМХОН vs ТӨВ БУГАНУУДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУД vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
ХАН-УУЛ vs УНАГАНУУДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
УЛААНБААТАР СИТИ vs УЛААНБААТАРДээд Лиг 1-р тойрог
СУМИДА – ЖИПРО vs АНДУУД СИТИДээд Лиг 1-р тойрог
ХАНГАРЬД vs ДЭРЭНДээд Лиг 1-р тойрог
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs ХОВДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
АТЛЕТИК 220 vs УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУДДээд Лиг 1-р тойрог
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ vs АРВИСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
ЭРХЭС vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
ХӨХ ЧОНОНУУД vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
ХАРААЦАЙ vs ХАН-УУЛФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
ХОВД ВЕСТЕРН vs ДМЮНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
СОР vs УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
ХАН-УУЛ vs ХОРОМХОННэгдүгээр лиг 1-р тойрог
ТӨВ БУГАНУУД vs ХӨХ ЧОНОНУУДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
АВРАГЧ vs УНАГАНУУДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
ДЭРЭН vs ХААН ХҮНС - ЭРЧИМДээд Лиг 1-р тойрог
СП ФАЛКОНС vs УЛААНБААТАР СИТИДээд Лиг 1-р тойрог
УНАГАНУУД vs АРВИСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
АТЛЕТИК 220 vs ХАНГАРЬДДээд Лиг 1-р тойрог
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУД vs ХАРААЦАЙФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
ХОВД vs ДЭРЭН-2Нэгдүгээр лиг 1-р тойрог
ХАН-УУЛ vs ЭРХЭСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
АВРАГЧ vs СОРФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
ДМЮ vs АЛДАРЫН ДАЙЧИДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУД vs АНДУУД СИТИДээд Лиг 1-р тойрог
УЛААНБААТАР vs СУМИДА - ЖИПРОДээд Лиг 1-р тойрог
ХОРОМХОН vs ХОВД ВЕСТЕРННэгдүгээр лиг 1-р тойрог
ХӨХ ЧОНОНУУД vs ХАН-УУЛНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ТӨВ БУГАНУУДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ vs УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
ХААН ХҮНС – ЭРЧИМ vs АТЛЕТИК 220Дээд Лиг 1-р тойрог
АРВИС vs ХАН-УУЛФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
ХАНГАРЬД vs УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУДДээд Лиг 1-р тойрог
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
ХАРААЦАЙ vs УНАГАНУУДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
УЛААНБААТАР СИТИ vs ДЭРЭНДээд Лиг 1-р тойрог
СУМИДА – ЖИПРО vs СП ФАЛКОНСДээд Лиг 1-р тойрог
ЭРХЭС vs СОРФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
АНДУУД СИТИ vs УЛААНБААТАРДээд Лиг 1-р тойрог
ХОВД vs ДМЮНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
ХАНГАРЬД vs ХААН ХҮНС - ЭРЧИМДээд Лиг 1-р тойрог
УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУД vs АРВИСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
ХАН-УУЛ vs АЛДАРЫН ДАЙЧИДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
ДЭРЭН-2 vs ТӨВ БУГАНУУДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
УНАГАНУУД vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs ХОРОМХОННэгдүгээр лиг 1-р тойрог
ХАРААЦАЙ vs ЭРХЭСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
АВРАГЧ vs МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
ХОВД ВЕСТЕРН vs ХӨХ ЧОНОНУУДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
АТЛЕТИК 220 vs УЛААНБААТАР СИТИДээд Лиг 1-р тойрог
ДЭРЭН vs СУМИДА - ЖИПРОДээд Лиг 1-р тойрог
УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУД vs УЛААНБААТАРДээд Лиг 1-р тойрог
ХАН-УУЛ vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
СП ФАЛКОНС vs АНДУУД СИТИДээд Лиг 1-р тойрог
ХАН-УУЛ vs СОРФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ХАРААЦАЙФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
ДМЮ vs ДЭРЭН-2Нэгдүгээр лиг 1-р тойрог
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ vs УНАГАНУУДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
ХОРОМХОН vs ХОВДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs ЭРХЭСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
ТӨВ БУГАНУУД vs ХАН-УУЛНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУД vs АВРАГЧФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
ХӨХ ЧОНОНУУД vs АЛДАРЫН ДАЙЧИДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
СУМИДА – ЖИПРО vs АТЛЕТИК 220Дээд Лиг 1-р тойрог
АРВИС vs ХАРААЦАЙФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
УЛААНБААТАР СИТИ vs ХАНГАРЬДДээд Лиг 1-р тойрог
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs АВРАГЧФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs СОРФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ХОВД ВЕСТЕРННэгдүгээр лиг 1-р тойрог
ХАН-УУЛ vs УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ vs ЭРХЭСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог
ДМЮ vs ХОРОМХОННэгдүгээр лиг 1-р тойрог
АНДУУД СИТИ vs ДЭРЭНДээд Лиг 1-р тойрог
УЛААНБААТАР vs СП ФАЛКОНСДээд Лиг 1-р тойрог
ХААН ХҮНС – ЭРЧИМ vs УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУДДээд Лиг 1-р тойрог
ДЭРЭН-2 vs ХАН-УУЛНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
ХОВД vs ХӨХ ЧОНОНУУДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
ХОВД ВЕСТЕРН vs ТӨВ БУГАНУУДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
ХААН ХҮНС – ЭРЧИМ vs УЛААНБААТАР СИТИДээд Лиг 1-р тойрог
ДЭРЭН vs УЛААНБААТАРДээд Лиг 1-р тойрог
УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУД vs СП ФАЛКОНСДээд Лиг 1-р тойрог
ХАНГАРЬД vs СУМИДА - ЖИПРОДээд Лиг 1-р тойрог
АТЛЕТИК 220 vs АНДУУД СИТИДээд Лиг 1-р тойрог
ХӨХ ЧОНОНУУД vs ДМЮНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
УЛААНБААТАР СИТИ vs УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУДДээд Лиг 1-р тойрог
СУМИДА – ЖИПРО vs ХААН ХҮНС - ЭРЧИМДээд Лиг 1-р тойрог
ХОРОМХОН vs ДЭРЭН-2Нэгдүгээр лиг 1-р тойрог
АНДУУД СИТИ vs ХАНГАРЬДДээд Лиг 1-р тойрог
УЛААНБААТАР vs АТЛЕТИК 220Дээд Лиг 1-р тойрог
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ХОВДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
ТӨВ БУГАНУУД vs АЛДАРЫН ДАЙЧИДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
ХАН-УУЛ vs ХОВД ВЕСТЕРННэгдүгээр лиг 1-р тойрог
УЛААНБААТАР СИТИ vs ХААН ХҮНС – ЭРЧИМСУПЕР ЦОМ
СП ФАЛКОНС vs ДЭРЭНДээд Лиг 1-р тойрог
УНАГАНУУД vs УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУДФутзалын Дээд Лиг
ЭРХЭС vs АРВИСФутзалын Дээд Лиг
АВРАГЧ vs ХАН-УУЛФутзалын Дээд Лиг
ХАРААЦАЙ VS АЛДАРЫН ДАЙЧИДФутзалын Дээд Лиг
СОР VS БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСФутзалын Дээд Лиг
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ vs ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТөвийн бүс
ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИ vs СЭЛЭНГЭ АЙМАГТөвийн бүс
ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИ vs ДАРХАН ШИЛҮҮСТөвийн бүс
ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ vs ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИТөвийн бүс
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ vs СЭЛЭНГЭ АЙМАГТөвийн бүс
СЭЛЭНГЭ ХӨТӨЛ vs ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИТөвийн бүс
СЭЛЭНГЭ АЙМАГ vs ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТөвийн бүс
ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИ vs ДАРХАН-УУЛ АЙМАГТөвийн бүс
ДАРХАН ШИЛҮҮС vs СЭЛЭНГЭ ХӨТӨЛТөвийн бүс
ДЭРЭН vs ХОВД ВЕСТЕРНАлтан медаль
ХОРОМХОН vs АРХАНГАЙ АЙМАГХүрэл медаль
ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД vs АРХАНГАЙ АЙМАГФутзалын охидын цом u13
СП ФАЛКОНС vs СҮХБААТАР АЙМАГФутзалын охидын цом u13
ШИНЭ ЯАРМАГ vs АРВИСФутзалын охидын цом u13
ХОВД ВЕСТЕРН vs АРХАНГАЙ АЙМАГХагас шигшээ
ХОРОМХОН vs ДЭРЭНХагас шигшээ
ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД vs СП ФАЛКОНСФутзалын охидын цом u13
СҮХБААТАР АЙМАГ vs ШИНЭ ЯАРМАГФутзалын охидын цом u13
АРХАНГАЙ АЙМАГ vs АРВИСФутзалын охидын цом u13
АРВИС vs АРХАНГАЙ АЙМАГ1/4
ШИНЭ ЯАРМАГ vs ХОВД ВЕСТЕРН1/4
ДЭРЭН vs ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД1/4
ГАНЗАМ 20 vs ХОРОМХОН1/4
ХАД vs ХОРОМХОНB хэсэг
АРХАНГАЙ АЙМАГ vs МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛC хэсэг
ГАНЗАМ 20 vs ХОВД ВЕСТЕРНА хэсэг
ДОРНОД ЭФ СИ vs СҮХБААТАР АЙМАГА хэсэг
ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД vs АРВИСD хэсэг
СП ФАЛКОНС vs АРХАНГАЙ АЙМАГФутзалын охидын цом u13
ШИНЭ ЯАРМАГ vs ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУДФутзалын охидын цом u13
АРВИС vs СҮХБААТАР АЙМАГФутзалын охидын цом u13
ХОВД ВЕСТЕРН vs ДОРНОД ЭФ СИА хэсэг
ГАНЗАМ 20 vs СҮХБААТАР АЙМАГА хэсэг
СП ФАЛКОНС vs ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУДD хэсэг
ШИНЭ ЯАРМАГ vs ХАДB хэсэг
ДЭРЭН vs АРХАНГАЙ АЙМАГC хэсэг
СП ФАЛКОНС vs ШИНЭ ЯАРМАГФутзалын охидын цом u13
ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД vs АРВИСФутзалын охидын цом u13
АРХАНГАЙ АЙМАГ vs СҮХБААТАР АЙМАГФутзалын охидын цом u13
АРВИС vs СП ФАЛКОНСD хэсэг
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ vs ДЭРЭНC хэсэг
ХОРОМХОН vs ШИНЭ ЯАРМАГB хэсэг
СҮХБААТАР АЙМАГ vs ХОВД ВЕСТЕРНА хэсэг
ДОРНОД ЭФ СИ vs ГАНЗАМ 20А хэсэг
ШИНЭ ЯАРМАГ vs АРХАНГАЙ АЙМАГФутзалын охидын цом u13
АРВИС vs СП ФАЛКОНСФутзалын охидын цом u13
СҮХБААТАР АЙМАГ vs ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУДФутзалын охидын цом u13
ДМЮ vs ХОРОМХОНХүрэл медаль, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
БИ ЭС ЮҮ-ХАМТЫН ЗОРИГ vs ЭРЧИМФутзалын хөвгүүдийн цом u14, Алтан медаль, Улаанбаатар хотын бүс
ДЭРЭН vs ХАЛИУН ОДХҮРЭЛ МЕДАЛЬ, Улаанбаатар хотын бүс
ХАРААЦАЙ vs ЭРХЭСФутзалын хөвгүүдийн цом u16, АЛТАН МЕДАЛЬ, Улаанбаатар хотын бүс
БУЛГАН АЙМАГ vs БАЯНХОНГОР АЙМАГХангайн бүс
ХАНГАРЬД vs МӨРӨН ЭФ СИХангайн бүс
ХАНГАРЬД vs ХӨВСГӨЛ АЙМАГХангайн бүс
ДОРНОД АЙМАГ vs ДОРНОГОВЬ АЙМАГЗүүн бүс
СҮХБААТАР АЙМАГ vs ДОРНОД АЙМАГЗүүн бүс
ХЭНТИЙ АЙМАГ vs СҮХБААТАР АЙМАГЗүүн бүс
БИ ЭС ЮҮ-ХАМТЫН ЗОРИГ vs ДМЮФутзалын хөвгүүдийн цом u14, Хагас шигшээ, Улаанбаатар хотын бүс
ЭРЧИМ vs ХОРОМХОНФутзалын хөвгүүдийн цом u14, Хагас шигшээ, Улаанбаатар хотын бүс
ХАРААЦАЙ vs ДЭРЭНФутзалын хөвгүүдийн цом u16, Хагас шигшээ, Улаанбаатар хотын бүс
ЭРХЭС vs ХАЛИУН ОДФутзалын хөвгүүдийн цом u16, Хагас шигшээ, Улаанбаатар хотын бүс
БАЯНХОНГОР АЙМАГ vs ХАНГАРЬДХангайн бүс
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ vs БУЛГАН АЙМАГХангайн бүс
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ vs ДОРНОД АЙМАГЗүүн бүс
ДОРНОГОВЬ АЙМАГ vs ХЭНТИЙ АЙМАГЗүүн бүс
БИ ЭС ЮҮ-ХАМТЫН ЗОРИГ vs УНАГАНУУДФутзалын хөвгүүдийн цом u14, 1/4, Улаанбаатар хотын бүс
ДМЮ vs ХАРААЦАЙФутзалын хөвгүүдийн цом u14, 1/4, Улаанбаатар хотын бүс
ДЭРЭН vs ЭРЧИМФутзалын хөвгүүдийн цом u14, 1/4, Улаанбаатар хотын бүс
АРВИС vs ХОРОМХОНФутзалын хөвгүүдийн цом u14, 1/4, Улаанбаатар хотын бүс
ХАРААЦАЙ vs СП ФАЛКОНСФутзалын хөвгүүдийн цом u16, 1/4, Улаанбаатар хотын бүс
ДМЮ vs ДЭРЭНФутзалын хөвгүүдийн цом u16, 1/4, Улаанбаатар хотын бүс
АРВИС vs ЭРХЭСФутзалын хөвгүүдийн цом u16, 1/4, Улаанбаатар хотын бүс
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ХАЛИУН ОДФутзалын хөвгүүдийн цом u16, 1/4, Улаанбаатар хотын бүс
ХАНГАРЬД vs ХӨВСГӨЛ АЙМАГХангайн бүс
МӨРӨН ЭФ СИ vs БАЯНХОНГОР АЙМАГХангайн бүс
МӨРӨН ЭФ СИ vs ХАНГАРЬДХангайн бүс
ДОРНОГОВЬ АЙМАГ vs СҮХБААТАР АЙМАГЗүүн бүс
ХОВД ВЕСТЕРН vs УВС АЙМАГФутзалын хөвгүүдийн цом u16, Баруун бүс
ХЭНТИЙ АЙМАГ vs ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГЗүүн бүс
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ vs УВС АЙМАГБаруун бүс
СҮХБААТАР АЙМАГ vs ДОРНОГОВЬ АЙМАГЗүүн бүс
ХОВД ВЕСТЕРН vs УЛААНГОМ СИТИБаруун бүс
ДМЮ vs СП ФАЛКОНСC хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ХОРОМХОНC хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
ХАРААЦАЙ vs АРВИСD-хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
БИ ЭС ЮҮ-ХАМТЫН ЗОРИГ vs ИХЭР ОДА хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
ЭРЧИМ vs ЭРХЭСА хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
ДЭРЭН vs ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУДВ хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
УНАГАНУУД vs ЮБ ЮНАЙТЕДВ хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
ХАЛИУН ОД vs ЭРЧИМC хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u16, Улаанбаатар хотын бүс
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ХОРОМХОНD хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u16, Улаанбаатар хотын бүс
УНАГАНУУД vs ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУДА хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u16, Улаанбаатар хотын бүс
ЭРХЭС vs ХАРААЦАЙА хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u16, Улаанбаатар хотын бүс
ХҮРЭЭ ХӨВГҮҮД vs СП ФАЛКОНСB хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u16, Улаанбаатар хотын бүс
МӨРӨН ЭФ СИ vs БУЛГАН АЙМАГХангайн бүс
БАЯНХОНГОР АЙМАГ vs ХӨВСГӨЛ АЙМАГХангайн бүс
ХОВД ВЕСТЕРН vs БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГФутзалын хөвгүүдийн цом u16, Баруун бүс
УВС АЙМАГ vs ХОВД ВЕСТЕРНБаруун бүс
УЛААНГОМ СИТИ vs БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГБаруун бүс
ДОРНОД АЙМАГ vs ХЭНТИЙ АЙМАГЗүүн бүс
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ vs СҮХБААТАР АЙМАГЗүүн бүс
УНАГАНУУД vs ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУДВ хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
ЮБ ЮНАЙТЕД vs ДЭРЭНВ хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs СП ФАЛКОНСC хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
ХОРОМХОН vs ДМЮC хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
ХАЛИУН ОД vs ХАРААЦАЙD-хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
ЭРЧИМ vs ИХЭР ОДА хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
ЭРХЭС vs БИ ЭС ЮҮ-ХАМТЫН ЗОРИГА хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
АРВИС vs ХҮРЭЭ ХӨВГҮҮДB хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u16, Улаанбаатар хотын бүс
ДМЮ vs ХАЛИУН ОДC хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u16, Улаанбаатар хотын бүс
ДЭРЭН vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСD хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u16, Улаанбаатар хотын бүс
ЭРХЭС vs ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУДА хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u16, Улаанбаатар хотын бүс
ХАРААЦАЙ vs УНАГАНУУДА хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u16, Улаанбаатар хотын бүс
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ vs МӨРӨН ЭФ СИХангайн бүс
БУЛГАН АЙМАГ vs ХАНГАРЬДХангайн бүс
УВС АЙМАГ vs БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГФутзалын хөвгүүдийн цом u16, Баруун бүс
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ vs МӨРӨН ЭФ СИХангайн бүс
ДОРНОГОВЬ АЙМАГ vs ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГЗүүн бүс
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ vs ХОВД ВЕСТЕРНБаруун бүс
СҮХБААТАР АЙМАГ vs ДОРНОД АЙМАГЗүүн бүс
УЛААНГОМ СИТИ vs УВС АЙМАГБаруун бүс
ИХЭР ОД vs ЭРХЭСА хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД vs ЮБ ЮНАЙТЕДВ хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
СП ФАЛКОНС vs ХОРОМХОНC хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
ДОРНОД АЙМАГ vs ДОРНОГОВЬ АЙМАГЗүүн бүс
БИ ЭС ЮҮ-ХАМТЫН ЗОРИГ vs ЭРЧИМА хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
ДЭРЭН vs УНАГАНУУДВ хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
ДМЮ vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСC хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
АРВИС vs ХАЛИУН ОДD-хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
УНАГАНУУД vs ЭРХЭСА хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u16, Улаанбаатар хотын бүс
ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД vs ХАРААЦАЙА хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u16, Улаанбаатар хотын бүс
СП ФАЛКОНС vs АРВИСB хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u16, Улаанбаатар хотын бүс
ЭРЧИМ vs ДМЮC хэсэг
ХОРОМХОН vs ДЭРЭНD хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u16, Улаанбаатар хотын бүс
СОР vs АВРАГЧАЛТАН МЕДАЛЬ, Футзалын сонирхогчдын цом
ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИ vs ХАРААЦАЙХҮРЭЛ МЕДАЛЬ, Футзалын сонирхогчдын цом
ЭРХЭС vs БАЯНХОНГОР НҮРЗЭД САН5-р байр, Футзалын сонирхогчдын цом
АВРАГЧ vs ХАРААЦАЙФутзалын сонирхогчдын цом, ХАГАС ШИГШЭЭ
ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИ vs СОРФутзалын сонирхогчдын цом, ХАГАС ШИГШЭЭ
МЕТРО vs СОРФутзалын сонирхогчдын цом, Б ХЭСЭГ
БАЯНХОНГОР НҮРЗЭД САН vs МАЖИКФҮҮТФутзалын сонирхогчдын цом, Б ХЭСЭГ
ХАРААЦАЙ vs ХАДА ХЭСЭГ, Футзалын сонирхогчдын цом
НОМАДИК ХАНТЕРС vs ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИА ХЭСЭГ, Футзалын сонирхогчдын цом
ЭРХЭС vs ХАРААЦАЙА ХЭСЭГ, Футзалын сонирхогчдын цом
ХАД vs НОМАДИК ХАНТЕРСА ХЭСЭГ, Футзалын сонирхогчдын цом
АВРАГЧ vs МЕТРОФутзалын сонирхогчдын цом, Б ХЭСЭГ
СОР vs БАЯНХОНГОР НҮРЗЭД САНФутзалын сонирхогчдын цом, Б ХЭСЭГ
БАЯНХОНГОР НҮРЗЭД САН vs АВРАГЧФутзалын сонирхогчдын цом, Б ХЭСЭГ
МАЖИКФҮҮТ vs СОРФутзалын сонирхогчдын цом, Б ХЭСЭГ
НОМАДИК ХАНТЕРС vs ЭРХЭСА ХЭСЭГ, Футзалын сонирхогчдын цом
ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИ vs ХАДА ХЭСЭГ, Футзалын сонирхогчдын цом