Улирал: 2023

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(36)
ТӨВ АЗАРГАНУУД – ТӨВ БУГАНУУД
ХОВД
7 - 2
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(39)
ХААН ХҮНС – ЭРЧИМ
БАЯНЗҮРХ СПОРТИНГ ИЛЧ
3 - 0
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(38)
ХОРОМХОН
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
0 - 2
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(37)
ХАНГАРЬД
БАВАРИАНС
5 - 1
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(40)
ДЭРЭН
УЛААНБААТАР
1 - 0
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(35)
ДЭРЭН
БАЯНЗҮРХ СПОРТИНГ ИЛЧ
6 - 1
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(33)
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
ХАНГАРЬД
1 - 0
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(32)
ХОВД
ХОРОМХОН
0 - 1
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(34)
БАВАРИАНС
ХААН ХҮНС – ЭРЧИМ
4 - 4
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(31)
УЛААНБААТАР
ТӨВ АЗАРГАНУУД – ТӨВ БУГАНУУД
Preview