Зөвлөл, Байнгын хороод

МХБХ-НЫ ЗӨВЛӨЛ
null

А.ГАНБААТАР

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ
null

Х.АЗЖАРГАЛ

ДЭД ЕРӨНХИЙЛӨГЧ
null

Б.БАТСАЙХАН

ГИШҮҮН
null

М.БОЛД

ГИШҮҮН
null

Б.БОЛДБААТАР

ГИШҮҮН
null

Б.ГАНТИГ

ГИШҮҮН
null

М.АМАРБАЯСГАЛАН

ГИШҮҮН
null

М.БАЯРМАГНАЙ

ГИШҮҮН
null

Г.ЭНХЦЭЦЭГ

ГИШҮҮН
null

Б.БАТЗАЯА

ГИШҮҮН
null

С.ЖАРГАЛСАЙХАН

ГИШҮҮН
МХБХ-ны Байнгын хороод

2019 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн МХБХ-ны Зөвлөлийн хурлын 03 тоот тогтоолоор байнгын хороодын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсан.