20 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ АЗИЙН АШТ-ИЙ УРЬДЧИЛСАН ШАТ “Е” ХЭСЭГ