ДМЮ

Latest Results

ӨдөрТоглолтҮр дүнТэмцээнУлиралТалбай
Нэгдүгээр лиг 2-р тойрог2020
МХБХ
Нэгдүгээр лиг 2-р тойрог, НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2020
МХБХ
Нэгдүгээр лиг 2-р тойрог, НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2020
МХБХ
Нэгдүгээр лиг 2-р тойрог, НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2020
МХБХ
Нэгдүгээр лиг 1-р тойрог2020
МХБХ
Нэгдүгээр лиг 1-р тойрог2020
МХБХ
Нэгдүгээр лиг 1-р тойрог2020
МХБХ
Нэгдүгээр лиг 1-р тойрог2020
МХБХ
Нэгдүгээр лиг 1-р тойрог2020
МХБХ
Нэгдүгээр лиг 1-р тойрог2020
МХБХ
Нэгдүгээр лиг 1-р тойрог2020
МХБХ
Нэгдүгээр лиг 1-р тойрог2020
МХБХ
Нэгдүгээр лиг 1-р тойрог2020
МХБХ
Хүрэл медаль, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс2020
МХБХ
Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Хагас шигшээ, Улаанбаатар хотын бүс2020
МХБХ
Футзалын хөвгүүдийн цом u14, 1/4, Улаанбаатар хотын бүс2020
МХБХ
Футзалын хөвгүүдийн цом u16, 1/4, Улаанбаатар хотын бүс2020
МХБХ
C хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс2020
МХБХ
C хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс2020
МХБХ
C хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u16, Улаанбаатар хотын бүс2020
МХБХ
C хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс2020
МХБХ
C хэсэг2020
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2019
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2019
МХБХ
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2019
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2019
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2019
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2019
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2019
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
1/4 шигшээ2019
МХБХ
A хэсэг2019
МХБХ
A хэсэг2019
МХБХ
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
Холбооны цом, 1/16 шигшээ2019
МХБХ
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2019
МХБХ
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2019
МХБХ
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2019
МХБХ
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2019
МХБХ
Хүрэл медаль2019
МХБХ
Хагас шигшээ2019
МХБХ
1/4 шигшээ2019
МХБХ
1/4 шигшээ2019
МХБХ
C хэсэг2019
МХБХ
A хэсэг2019
МХБХ
C хэсэг2019
МХБХ
A хэсэг2019
МХБХ
C хэсэг2019
МХБХ
A хэсэг2019
МХБХ
ФУТЗАЛ U19 ЛИГ2019
МХБХ
ФУТЗАЛ U19 ЛИГ2019
МХБХ
ФУТЗАЛ U19 ЛИГ2019
МХБХ
ФУТЗАЛ U19 ЛИГ2019
МХБХ
ФУТЗАЛ U19 ЛИГ2019
МХБХ
ФУТЗАЛ U19 ЛИГ2019
МХБХ
ФУТЗАЛ U19 ЛИГ2019
МХБХ
1/4 ШИГШЭЭ2019
МХБХ
B ХЭСЭГ2019
МХБХ
B ХЭСЭГ2019
МХБХ
B ХЭСЭГ2019
МХБХ