ЭРЧИМ

Latest Results

ӨдөрТоглолтҮр дүнТэмцээнУлиралТалбай
Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Алтан медаль, Улаанбаатар хотын бүс2020
МХБХ
Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Хагас шигшээ, Улаанбаатар хотын бүс2020
МХБХ
Футзалын хөвгүүдийн цом u14, 1/4, Улаанбаатар хотын бүс2020
МХБХ
А хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс2020
МХБХ
C хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u16, Улаанбаатар хотын бүс2020
МХБХ
А хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс2020
МХБХ
А хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс2020
МХБХ
C хэсэг2020
МХБХ
Холбооны цом, Шигшээ2019
МХБХ
Дээд Лиг, Дээд Лиг - Дээд 52019
МХБХ
Дээд Лиг, Дээд Лиг - Дээд 52019
МХБХ
Дээд Лиг, Дээд Лиг - Дээд 52019
МХБХ
Дээд Лиг, Дээд Лиг - Дээд 52019
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
Дээд Лиг, Дээд Лиг 2-р тойрог2019
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
Холбооны цом, Хагас шигшээ2019
МХБХ
Дээд Лиг, Дээд Лиг 2-р тойрог2019
МХБХ
Холбооны цом, Хагас шигшээ2019
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
Дээд Лиг, Дээд Лиг 2-р тойрог2019
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
Дээд Лиг, Дээд Лиг 2-р тойрог2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
Дээд Лиг, Дээд Лиг 2-р тойрог2019
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
Холбооны цом, 1/4 шигшээ2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
Дээд Лиг, Дээд Лиг 2-р тойрог2019
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
Холбооны цом, 1/4 шигшээ2019
Төв цэнгэлдэх
Дээд Лиг, Дээд Лиг 2-р тойрог2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
Дээд Лиг, Дээд Лиг 2-р тойрог2019
МХБХ
Дээд Лиг, Дээд Лиг 2-р тойрог2019
МХБХ
U19 ЛИГ2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
Холбооны цом, 1/8 шигшээ2019
МХБХ
C хэсэг2019
МХБХ
C хэсэг2019
МХБХ
C хэсэг2019
МХБХ
Дээд Лиг 1-р тойрог2019
ДЦС-4
Дээд Лиг, Дээд Лиг 1-р тойрог2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
Дээд Лиг, Дээд Лиг 1-р тойрог2019
Төв цэнгэлдэх
U16 ЛИГ2019
МХБХ
Холбооны цом, 1/16 шигшээ2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
Дээд Лиг 1-р тойрог2019
МХБХ
U16 ЛИГ2019
МХБХ
Дээд Лиг 1-р тойрог2019
ДЦС-4
U16 ЛИГ2019
МХБХ
Дээд Лиг 1-р тойрог2019
МХБХ
Дээд Лиг 1-р тойрог2019
ДЦС-4
1/4 шигшээ2019
МХБХ
B хэсэг2019
МХБХ
Дээд Лиг 1-р тойрог2019
МХБХ
B хэсэг2019
МХБХ
B хэсэг2019
МХБХ
B хэсэг2019
МХБХ
B хэсэг2019
МХБХ
B хэсэг2019
МХБХ
Дээд Лиг 1-р тойрог2019
ДЦС-4
B хэсэг2019
МХБХ
СУПЕР ЦОМ2019
МХБХ
A ХЭСЭГ2019
МХБХ
A ХЭСЭГ2019
МХБХ
A ХЭСЭГ2019
МХБХ
2019
МХБХ