СП ФАЛКОНС

ӨдөрТоглолтҮр дүнТэмцээнУлиралТалбайArticleТоглолт №
Дээд Лиг 1-р тойрог2019
МХБХ
3
A хэсэг2019
МХБХ
-
C хэсэг2019
МХБХ
-
A хэсэг2019
МХБХ
-
C хэсэг2019
МХБХ
-
A хэсэг2019
МХБХ
-
C хэсэг2019
МХБХ
-
Дээд Лиг 1-р тойрог2019
МХБХ
9
1/4 шигшээ2019
МХБХ
-
1/4 шигшээ2019
МХБХ
-
Хагас шигшээ2019
МХБХ
-
Дээд Лиг 1-р тойрог2019
МХБХ
11
Хүрэл медаль2019
МХБХ
-
Дээд Лиг 1-р тойрог2019
МХБХ
18
U16 ЛИГ2019
МХБХ
-
Дээд Лиг 1-р тойрог2019
МХБХ
21
А ХЭСЭГ2019
МХБХ
-
А ХЭСЭГ2019
МХБХ
-
А ХЭСЭГ2019
МХБХ
-
ХАГАС ШИГШЭЭ2019
МХБХ
-
U16 ЛИГ2019
МХБХ
-
Дээд Лиг 1-р тойрог2019
МХБХ
30
АЛТАН МЕДАЛЬ2019
МХБХ
-
U16 ЛИГ2019
МХБХ
-
U16 ЛИГ2019
МХБХ
-
Холбооны цом, 1/16 шигшээ2019
МХБХ
-
U16 ЛИГ2019
МХБХ
-
Дээд Лиг, Дээд Лиг 1-р тойрог2019
МХБХ
31
U16 ЛИГ2019
МХБХ
-
Дээд Лиг, Дээд Лиг 1-р тойрог2019
МХБХ
37
A ХЭСЭГ2019
МХБХ
-
A ХЭСЭГ2019
МХБХ
-
A ХЭСЭГ2019
МХБХ
-
ХАГАС ШИГШЭЭ2019
МХБХ
-
АЛТАН МЕДАЛЬ2019
МХБХ
-
Дээд Лиг, Дээд Лиг 1-р тойрог2019
МХБХ
41
D хэсэг2019
МХБХ
-
D хэсэг2019
МХБХ
-
Холбооны цом, 1/8 шигшээ2019
МХБХ
-
D хэсэг2019
МХБХ
-
1/4 шигшээ2019
МХБХ
-
U16 ЛИГ2019
МХБХ
-
Хагас шигшээ2019
МХБХ
-
Хүрэл медаль2019
МХБХ
-
U16 ЛИГ2019
МХБХ
-
Дээд Лиг, Дээд Лиг 2-р тойрог2019
МХБХ
47
U16 ЛИГ2019
МХБХ
-
U19 ЛИГ2019
МХБХ
-
Дээд Лиг, Дээд Лиг 2-р тойрог2019
МХБХ
54
U19 ЛИГ2019
МХБХ
-
Дээд Лиг, Дээд Лиг 2-р тойрог2019
Төв цэнгэлдэх
60
Холбооны цом, 1/4 шигшээ2019
МХБХ
-
U16 ЛИГ2019
МХБХ
-
Дээд Лиг, Дээд Лиг 2-р тойрог2019
МХБХ
62
U16 ЛИГ2019
МХБХ
-
Холбооны цом, 1/4 шигшээ2019
МХБХ
-
U16 ЛИГ2019
МХБХ
-
U19 ЛИГ2019
МХБХ
-
Дээд Лиг, Дээд Лиг 2-р тойрог2019
МХБХ
66
U16 ЛИГ2019
МХБХ
-
Дээд Лиг, Дээд Лиг 2-р тойрог2019
МХБХ
75
U16 ЛИГ2019
МХБХ
-
U19 ЛИГ2019
МХБХ
-
U19 ЛИГ2019
МХБХ
-
U19 ЛИГ2019
МХБХ
-
U19 ЛИГ2019
МХБХ
-
Дээд Лиг, Дээд Лиг 2-р тойрог2019
МХБХ
76
Холбооны цом, Хагас шигшээ2019
МХБХ
-
U19 ЛИГ2019
МХБХ
-
Дээд Лиг, Дээд Лиг 2-р тойрог2019
МХБХ
83
U19 ЛИГ2019
МХБХ
-
Холбооны цом, Хагас шигшээ2019
МХБХ
-
U19 ЛИГ2019
МХБХ
-
Дээд Лиг, Дээд Лиг 2-р тойрог2019
МХБХ
90
U19 ЛИГ2019
МХБХ
-
Дээд Лиг, Дээд Лиг - Доод 52019
МХБХ
96
Дээд Лиг, Дээд Лиг - Доод 52019
МХБХ
100
Дээд Лиг, Дээд Лиг - Доод 52019
МХБХ
103
Дээд Лиг, Дээд Лиг - Доод 52019
МХБХ
107
Холбооны цом, Шигшээ2019
МХБХ
-
B хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u16, Улаанбаатар хотын бүс2020
МХБХ
-
C хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс2020
МХБХ
-
C хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс2020
МХБХ
-
C хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс2020
МХБХ
-
B хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u16, Улаанбаатар хотын бүс2020
МХБХ
-
Футзалын хөвгүүдийн цом u16, 1/4, Улаанбаатар хотын бүс2020
МХБХ
-
Футзалын охидын цом u132020
МХБХ
-
D хэсэг2020
МХБХ
-
Футзалын охидын цом u132020
МХБХ
-
D хэсэг2020
МХБХ
-
Футзалын охидын цом u132020
МХБХ
-
Футзалын охидын цом u132020
МХБХ
-
Футзалын охидын цом u132020
МХБХ
-
Дээд Лиг 1-р тойрог2020
МХБХ
1
Дээд Лиг 1-р тойрог2020
МХБХ
8
Дээд Лиг 1-р тойрог2020
МХБХ
12
Дээд Лиг 1-р тойрог2020
МХБХ
16
Дээд Лиг 1-р тойрог2020
МХБХ
22
Дээд Лиг 1-р тойрог2020
МХБХ
29
Дээд Лиг 1-р тойрог2020
МХБХ
35
Дээд Лиг 1-р тойрог2020
МХБХ
40
Дээд Лиг 1-р тойрог2020
МХБХ
45
Дээд Лиг 2-р тойрог2020
МХБХ
47
Дээд Лиг 2-р тойрог2020
МХБХ
51
Дээд Лиг 2-р тойрог2020
МХБХ
60
Дээд Лиг 2-р тойрог2020
МХБХ
62
Дээд Лиг 2-р тойрог2020
МХБХ
66
Дээд Лиг 2-р тойрог2020
МХБХ
71
Дээд Лиг 2-р тойрог2020
МХБХ
78
Дээд Лиг 2-р тойрог2020
МХБХ
82
Дээд Лиг 2-р тойрог2020
МХБХ
90