Талбай: Хөвсгөл аймаг

Тойм

А ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ХОВД АЙМАГ
ДОРНОД АЙМАГ
1 - 3
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

УВС АЙМАГ
ТӨВ АЙМАГ
3 - 3
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

СҮХБААТАР АЙМАГ
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ
3 - 2
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
ЗАВХАН АЙМАГ
10 - 2
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ
ДУНДГОВЬ АЙМАГ
10 - 0
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ
3 - 2
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ
ОРХОН АЙМАГ
1 - 5
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ
2 - 3
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
4 - 0
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ХЭНТИЙ АЙМАГ
СҮХБААТАР АЙМАГ
0 - 11
Final Score