Дээд лигийн дараагийн тоглолт

Дээд Лиг 1-р тойрог

(7)
ХАНГАРЬД
СУМИДА – ЖИПРО
VS

ТОГЛОЛТЫН ХУВААРЬ

ӨдөрТоглолтҮр дүнТэмцээнТоглолт №
ХАНГАРЬД vs СУМИДА - ЖИПРОДээд Лиг 1-р тойрог7
УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУД vs СП ФАЛКОНСДээд Лиг 1-р тойрог8
ДЭРЭН vs УЛААНБААТАРДээд Лиг 1-р тойрог9
ХААН ХҮНС – ЭРЧИМ vs УЛААНБААТАР СИТИДээд Лиг 1-р тойрог10
ХОВД ВЕСТЕРН vs ТӨВ БУГАНУУДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог6
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСНэгдүгээр лиг 1-р тойрог7
ХОВД vs ХӨХ ЧОНОНУУДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог8
ДЭРЭН-2 vs ХАН-УУЛНэгдүгээр лиг 1-р тойрог9
ХААН ХҮНС – ЭРЧИМ vs УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУДДээд Лиг 1-р тойрог11
УЛААНБААТАР vs СП ФАЛКОНСДээд Лиг 1-р тойрог12
АНДУУД СИТИ vs ДЭРЭНДээд Лиг 1-р тойрог13
ДМЮ vs ХОРОМХОННэгдүгээр лиг 1-р тойрог10
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ vs ЭРХЭСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог6
ХАН-УУЛ vs УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог7
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ХОВД ВЕСТЕРННэгдүгээр лиг 1-р тойрог11
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs СОРФутзалын дээд лиг 1-р тойрог8
СУМИДА – ЖИПРО vs АТЛЕТИК 220Дээд Лиг 1-р тойрог14
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs АВРАГЧФутзалын дээд лиг 1-р тойрог9
АРВИС vs ХАРААЦАЙФутзалын дээд лиг 1-р тойрог10
УЛААНБААТАР СИТИ vs ХАНГАРЬДДээд Лиг 1-р тойрог15
ХӨХ ЧОНОНУУД vs АЛДАРЫН ДАЙЧИДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог12
УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУД vs АВРАГЧФутзалын дээд лиг 1-р тойрог11
ТӨВ БУГАНУУД vs ХАН-УУЛНэгдүгээр лиг 1-р тойрог13
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs ЭРХЭСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог12
ХОРОМХОН vs ХОВДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог14
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ vs УНАГАНУУДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог13
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ХАРААЦАЙФутзалын дээд лиг 1-р тойрог14
ДМЮ vs ДЭРЭН-2Нэгдүгээр лиг 1-р тойрог15
ХАН-УУЛ vs СОРФутзалын дээд лиг 1-р тойрог15
СП ФАЛКОНС vs АНДУУД СИТИДээд Лиг 1-р тойрог16
ХАН-УУЛ vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСНэгдүгээр лиг 1-р тойрог16
УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУД vs УЛААНБААТАРДээд Лиг 1-р тойрог17
ДЭРЭН vs СУМИДА - ЖИПРОДээд Лиг 1-р тойрог18
ХАНГАРЬД vs ХААН ХҮНС - ЭРЧИМДээд Лиг 1-р тойрог19
ХОВД ВЕСТЕРН vs ХӨХ ЧОНОНУУДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог17
АВРАГЧ vs МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛФутзалын дээд лиг 1-р тойрог16
ХАРААЦАЙ vs ЭРХЭСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог17
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs ХОРОМХОННэгдүгээр лиг 1-р тойрог18
УНАГАНУУД vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог18
ХАН-УУЛ vs АЛДАРЫН ДАЙЧИДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог19
ДЭРЭН-2 vs ТӨВ БУГАНУУДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог19
УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУД vs АРВИСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог20
АТЛЕТИК 220 vs УЛААНБААТАР СИТИДээд Лиг 1-р тойрог20
ХОВД vs ДМЮНэгдүгээр лиг 1-р тойрог20
АНДУУД СИТИ vs УЛААНБААТАРДээд Лиг 1-р тойрог21
ЭРХЭС vs СОРФутзалын дээд лиг 1-р тойрог21
СУМИДА – ЖИПРО vs СП ФАЛКОНСДээд Лиг 1-р тойрог22
УЛААНБААТАР СИТИ vs ДЭРЭНДээд Лиг 1-р тойрог23
ХАРААЦАЙ vs УНАГАНУУДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог22
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог23
ХАНГАРЬД vs УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУДДээд Лиг 1-р тойрог24
АРВИС vs ХАН-УУЛФутзалын дээд лиг 1-р тойрог24
ХААН ХҮНС – ЭРЧИМ vs АТЛЕТИК 220Дээд Лиг 1-р тойрог25
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ vs УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог25
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ТӨВ БУГАНУУДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог21
ХӨХ ЧОНОНУУД vs ХАН-УУЛНэгдүгээр лиг 1-р тойрог22
ХОРОМХОН vs ХОВД ВЕСТЕРННэгдүгээр лиг 1-р тойрог23
УЛААНБААТАР vs СУМИДА - ЖИПРОДээд Лиг 1-р тойрог26
УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУД vs АНДУУД СИТИДээд Лиг 1-р тойрог27
ДМЮ vs АЛДАРЫН ДАЙЧИДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог24
АВРАГЧ vs СОРФутзалын дээд лиг 1-р тойрог26
ХАН-УУЛ vs ЭРХЭСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог27
СП ФАЛКОНС vs УЛААНБААТАР СИТИДээд Лиг 1-р тойрог28
ХОВД vs ДЭРЭН-2Нэгдүгээр лиг 1-р тойрог25
УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУД vs ХАРААЦАЙФутзалын дээд лиг 1-р тойрог28
АТЛЕТИК 220 vs ХАНГАРЬДДээд Лиг 1-р тойрог29
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛФутзалын дээд лиг 1-р тойрог29
УНАГАНУУД vs АРВИСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог30
ДЭРЭН vs ХААН ХҮНС - ЭРЧИМДээд Лиг 1-р тойрог30
АВРАГЧ vs УНАГАНУУДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог31
ТӨВ БУГАНУУД vs ХӨХ ЧОНОНУУДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог26
ХАН-УУЛ vs ХОРОМХОННэгдүгээр лиг 1-р тойрог27
СОР vs УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог32
ХОВД ВЕСТЕРН vs ДМЮНэгдүгээр лиг 1-р тойрог28
ХАРААЦАЙ vs ХАН-УУЛФутзалын дээд лиг 1-р тойрог33
ДЭРЭН-2 vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСНэгдүгээр лиг 1-р тойрог29
ЭРХЭС vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог34
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ vs АВРАГЧФутзалын дээд лиг 1-р тойрог35
СУМИДА – ЖИПРО vs АНДУУД СИТИДээд Лиг 1-р тойрог31
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs ХОВДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог30
УЛААНБААТАР СИТИ vs УЛААНБААТАРДээд Лиг 1-р тойрог32
АТЛЕТИК 220 vs УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУДДээд Лиг 1-р тойрог33
ХАН-УУЛ vs УНАГАНУУДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог36
УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУД vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог37
ХОРОМХОН vs ТӨВ БУГАНУУДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог31
АВРАГЧ vs АЛДАРЫН ДАЙЧИДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог38
ХАНГАРЬД vs ДЭРЭНДээд Лиг 1-р тойрог34
ХАРААЦАЙ vs МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛФутзалын дээд лиг 1-р тойрог39
ДМЮ vs ХАН-УУЛНэгдүгээр лиг 1-р тойрог32
СОР vs АРВИСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог40
ХААН ХҮНС – ЭРЧИМ vs СП ФАЛКОНСДээд Лиг 1-р тойрог35
ХӨХ ЧОНОНУУД vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСНэгдүгээр лиг 1-р тойрог33
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог41
УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУД vs СУМИДА - ЖИПРОДээд Лиг 1-р тойрог36
АНДУУД СИТИ vs УЛААНБААТАР СИТИДээд Лиг 1-р тойрог37
ДЭРЭН vs АТЛЕТИК 220Дээд Лиг 1-р тойрог38
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ХАН-УУЛФутзалын дээд лиг 1-р тойрог42
УЛААНБААТАР vs ХААН ХҮНС - ЭРЧИМДээд Лиг 1-р тойрог39
УНАГАНУУД vs ЭРХЭСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог43
СП ФАЛКОНС vs ХАНГАРЬДДээд Лиг 1-р тойрог40
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ vs СОРФутзалын дээд лиг 1-р тойрог44
АРВИС vs АВРАГЧФутзалын дээд лиг 1-р тойрог45
ХОВД vs ХОВД ВЕСТЕРННэгдүгээр лиг 1-р тойрог34
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs ДЭРЭН-2Нэгдүгээр лиг 1-р тойрог35
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ХОРОМХОННэгдүгээр лиг 1-р тойрог36
УЛААНБААТАР СИТИ vs СУМИДА - ЖИПРОДээд Лиг 1-р тойрог41
ТӨВ БУГАНУУД vs ДМЮНэгдүгээр лиг 1-р тойрог37
АВРАГЧ vs ЭРХЭСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог46
СОР vs ХАРААЦАЙФутзалын дээд лиг 1-р тойрог47
ДЭРЭН vs УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУДДээд Лиг 1-р тойрог42
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs УНАГАНУУДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог48
ХААН ХҮНС – ЭРЧИМ vs АНДУУД СИТИДээд Лиг 1-р тойрог43
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs АРВИСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог49
ХАН-УУЛ vs МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛФутзалын дээд лиг 1-р тойрог50
АТЛЕТИК 220 vs СП ФАЛКОНСДээд Лиг 1-р тойрог44
ХАНГАРЬД vs УЛААНБААТАРДээд Лиг 1-р тойрог45
ХАРААЦАЙ vs АВРАГЧФутзалын дээд лиг 1-р тойрог51
ХАН-УУЛ vs ХОВДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог38
ЭРХЭС vs УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог52
ДЭРЭН-2 vs ХӨХ ЧОНОНУУДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог39
АРВИС vs АЛДАРЫН ДАЙЧИДФутзалын дээд лиг 1-р тойрог53
УНАГАНУУД vs СОРФутзалын дээд лиг 1-р тойрог54
ХОВД ВЕСТЕРН vs АЛДАРЫН ДАЙЧИДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог40
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСФутзалын дээд лиг 1-р тойрог55
ДМЮ vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСНэгдүгээр лиг 1-р тойрог41
ХОРОМХОН vs ХӨХ ЧОНОНУУДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог42
ХОВД vs ТӨВ БУГАНУУДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог43
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs ХАН-УУЛНэгдүгээр лиг 1-р тойрог44
ХОВД ВЕСТЕРН vs ДЭРЭН-2Нэгдүгээр лиг 1-р тойрог45
ТАЖИКИСТАН — МОНГОЛ2022 оны ДАШТ, 2023 Азийн аварга шалгаруулах тэмцээний урьдчилсан шат7
МОНГОЛ — ЯПОН2022 оны ДАШТ, 2023 Азийн аварга шалгаруулах тэмцээний урьдчилсан шат8
КИРГИЗ — МОНГОЛ2022 оны ДАШТ, 2023 Азийн аварга шалгаруулах тэмцээний урьдчилсан шат9

ҮР ДҮН

ӨдөрТоглолтҮр дүнТэмцээн
АТЛЕТИК 220 vs АНДУУД СИТИДээд Лиг 1-р тойрог
ХӨХ ЧОНОНУУД vs ДМЮНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
УЛААНБААТАР СИТИ vs УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУДДээд Лиг 1-р тойрог
СУМИДА – ЖИПРО vs ХААН ХҮНС - ЭРЧИМДээд Лиг 1-р тойрог
ХОРОМХОН vs ДЭРЭН-2Нэгдүгээр лиг 1-р тойрог
АНДУУД СИТИ vs ХАНГАРЬДДээд Лиг 1-р тойрог
УЛААНБААТАР vs АТЛЕТИК 220Дээд Лиг 1-р тойрог
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ХОВДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
ТӨВ БУГАНУУД vs АЛДАРЫН ДАЙЧИДНэгдүгээр лиг 1-р тойрог
ХАН-УУЛ vs ХОВД ВЕСТЕРННэгдүгээр лиг 1-р тойрог
УЛААНБААТАР СИТИ vs ХААН ХҮНС – ЭРЧИМСУПЕР ЦОМ
СП ФАЛКОНС vs ДЭРЭНДээд Лиг 1-р тойрог
УНАГАНУУД vs УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУДФутзалын Дээд Лиг
ЭРХЭС vs АРВИСФутзалын Дээд Лиг
АВРАГЧ vs ХАН-УУЛФутзалын Дээд Лиг
ХАРААЦАЙ VS АЛДАРЫН ДАЙЧИДФутзалын Дээд Лиг
СОР VS БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСФутзалын Дээд Лиг
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ vs ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТөвийн бүс
ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИ vs СЭЛЭНГЭ АЙМАГТөвийн бүс
ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИ vs ДАРХАН ШИЛҮҮСТөвийн бүс
ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ vs ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИТөвийн бүс
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ vs СЭЛЭНГЭ АЙМАГТөвийн бүс
СЭЛЭНГЭ ХӨТӨЛ vs ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИТөвийн бүс
СЭЛЭНГЭ АЙМАГ vs ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТөвийн бүс
ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИ vs ДАРХАН-УУЛ АЙМАГТөвийн бүс
ДАРХАН ШИЛҮҮС vs СЭЛЭНГЭ ХӨТӨЛТөвийн бүс
ДЭРЭН vs ХОВД ВЕСТЕРНАлтан медаль
ХОРОМХОН vs АРХАНГАЙ АЙМАГХүрэл медаль
ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД vs АРХАНГАЙ АЙМАГФутзалын охидын цом u13
СП ФАЛКОНС vs СҮХБААТАР АЙМАГФутзалын охидын цом u13
ШИНЭ ЯАРМАГ vs АРВИСФутзалын охидын цом u13
ХОВД ВЕСТЕРН vs АРХАНГАЙ АЙМАГХагас шигшээ
ХОРОМХОН vs ДЭРЭНХагас шигшээ
ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД vs СП ФАЛКОНСФутзалын охидын цом u13
СҮХБААТАР АЙМАГ vs ШИНЭ ЯАРМАГФутзалын охидын цом u13
АРХАНГАЙ АЙМАГ vs АРВИСФутзалын охидын цом u13
АРВИС vs АРХАНГАЙ АЙМАГ1/4
ШИНЭ ЯАРМАГ vs ХОВД ВЕСТЕРН1/4
ДЭРЭН vs ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД1/4
ГАНЗАМ 20 vs ХОРОМХОН1/4
ХАД vs ХОРОМХОНB хэсэг
АРХАНГАЙ АЙМАГ vs МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛC хэсэг
ГАНЗАМ 20 vs ХОВД ВЕСТЕРНА хэсэг
ДОРНОД ЭФ СИ vs СҮХБААТАР АЙМАГА хэсэг
ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД vs АРВИСD хэсэг
СП ФАЛКОНС vs АРХАНГАЙ АЙМАГФутзалын охидын цом u13
ШИНЭ ЯАРМАГ vs ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУДФутзалын охидын цом u13
АРВИС vs СҮХБААТАР АЙМАГФутзалын охидын цом u13
ХОВД ВЕСТЕРН vs ДОРНОД ЭФ СИА хэсэг
ГАНЗАМ 20 vs СҮХБААТАР АЙМАГА хэсэг
СП ФАЛКОНС vs ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУДD хэсэг
ШИНЭ ЯАРМАГ vs ХАДB хэсэг
ДЭРЭН vs АРХАНГАЙ АЙМАГC хэсэг
СП ФАЛКОНС vs ШИНЭ ЯАРМАГФутзалын охидын цом u13
ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД vs АРВИСФутзалын охидын цом u13
АРХАНГАЙ АЙМАГ vs СҮХБААТАР АЙМАГФутзалын охидын цом u13
АРВИС vs СП ФАЛКОНСD хэсэг
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ vs ДЭРЭНC хэсэг
ХОРОМХОН vs ШИНЭ ЯАРМАГB хэсэг
СҮХБААТАР АЙМАГ vs ХОВД ВЕСТЕРНА хэсэг
ДОРНОД ЭФ СИ vs ГАНЗАМ 20А хэсэг
ШИНЭ ЯАРМАГ vs АРХАНГАЙ АЙМАГФутзалын охидын цом u13
АРВИС vs СП ФАЛКОНСФутзалын охидын цом u13
СҮХБААТАР АЙМАГ vs ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУДФутзалын охидын цом u13
ДМЮ vs ХОРОМХОНХүрэл медаль, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
БИ ЭС ЮҮ-ХАМТЫН ЗОРИГ vs ЭРЧИМФутзалын хөвгүүдийн цом u14, Алтан медаль, Улаанбаатар хотын бүс
ДЭРЭН vs ХАЛИУН ОДХҮРЭЛ МЕДАЛЬ, Улаанбаатар хотын бүс
ХАРААЦАЙ vs ЭРХЭСФутзалын хөвгүүдийн цом u16, АЛТАН МЕДАЛЬ, Улаанбаатар хотын бүс
БУЛГАН АЙМАГ vs БАЯНХОНГОР АЙМАГХангайн бүс
ХАНГАРЬД vs МӨРӨН ЭФ СИХангайн бүс
ХАНГАРЬД vs ХӨВСГӨЛ АЙМАГХангайн бүс
ДОРНОД АЙМАГ vs ДОРНОГОВЬ АЙМАГЗүүн бүс
СҮХБААТАР АЙМАГ vs ДОРНОД АЙМАГЗүүн бүс
ХЭНТИЙ АЙМАГ vs СҮХБААТАР АЙМАГЗүүн бүс
БИ ЭС ЮҮ-ХАМТЫН ЗОРИГ vs ДМЮФутзалын хөвгүүдийн цом u14, Хагас шигшээ, Улаанбаатар хотын бүс
ЭРЧИМ vs ХОРОМХОНФутзалын хөвгүүдийн цом u14, Хагас шигшээ, Улаанбаатар хотын бүс
ХАРААЦАЙ vs ДЭРЭНФутзалын хөвгүүдийн цом u16, Хагас шигшээ, Улаанбаатар хотын бүс
ЭРХЭС vs ХАЛИУН ОДФутзалын хөвгүүдийн цом u16, Хагас шигшээ, Улаанбаатар хотын бүс
БАЯНХОНГОР АЙМАГ vs ХАНГАРЬДХангайн бүс
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ vs БУЛГАН АЙМАГХангайн бүс
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ vs ДОРНОД АЙМАГЗүүн бүс
ДОРНОГОВЬ АЙМАГ vs ХЭНТИЙ АЙМАГЗүүн бүс
БИ ЭС ЮҮ-ХАМТЫН ЗОРИГ vs УНАГАНУУДФутзалын хөвгүүдийн цом u14, 1/4, Улаанбаатар хотын бүс
ДМЮ vs ХАРААЦАЙФутзалын хөвгүүдийн цом u14, 1/4, Улаанбаатар хотын бүс
ДЭРЭН vs ЭРЧИМФутзалын хөвгүүдийн цом u14, 1/4, Улаанбаатар хотын бүс
АРВИС vs ХОРОМХОНФутзалын хөвгүүдийн цом u14, 1/4, Улаанбаатар хотын бүс
ХАРААЦАЙ vs СП ФАЛКОНСФутзалын хөвгүүдийн цом u16, 1/4, Улаанбаатар хотын бүс
ДМЮ vs ДЭРЭНФутзалын хөвгүүдийн цом u16, 1/4, Улаанбаатар хотын бүс
АРВИС vs ЭРХЭСФутзалын хөвгүүдийн цом u16, 1/4, Улаанбаатар хотын бүс
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ХАЛИУН ОДФутзалын хөвгүүдийн цом u16, 1/4, Улаанбаатар хотын бүс
ХАНГАРЬД vs ХӨВСГӨЛ АЙМАГХангайн бүс
МӨРӨН ЭФ СИ vs БАЯНХОНГОР АЙМАГХангайн бүс
МӨРӨН ЭФ СИ vs ХАНГАРЬДХангайн бүс
ДОРНОГОВЬ АЙМАГ vs СҮХБААТАР АЙМАГЗүүн бүс
ХОВД ВЕСТЕРН vs УВС АЙМАГФутзалын хөвгүүдийн цом u16, Баруун бүс
ХЭНТИЙ АЙМАГ vs ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГЗүүн бүс
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ vs УВС АЙМАГБаруун бүс
СҮХБААТАР АЙМАГ vs ДОРНОГОВЬ АЙМАГЗүүн бүс
ХОВД ВЕСТЕРН vs УЛААНГОМ СИТИБаруун бүс
ДМЮ vs СП ФАЛКОНСC хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ХОРОМХОНC хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
ХАРААЦАЙ vs АРВИСD-хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
БИ ЭС ЮҮ-ХАМТЫН ЗОРИГ vs ИХЭР ОДА хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
ЭРЧИМ vs ЭРХЭСА хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
ДЭРЭН vs ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУДВ хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
УНАГАНУУД vs ЮБ ЮНАЙТЕДВ хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u14, Улаанбаатар хотын бүс
ХАЛИУН ОД vs ЭРЧИМC хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u16, Улаанбаатар хотын бүс
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ХОРОМХОНD хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u16, Улаанбаатар хотын бүс
УНАГАНУУД vs ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУДА хэсэг, Футзалын хөвгүүдийн цом u16, Улаанбаатар хотын бүс